Polityka Prywatności i Plików Cookies (UE)

Polityka prywatności

Jeśli jesteś tutaj, to dlatego, że chcesz dowiedzieć się więcej o swoich obowiązkach i prawach jako użytkownik tej strony https://topralki.pl i to jest w porządku. Naszym obowiązkiem jest informowanie Państwa, a Państwa – bycie należycie poinformowanym.

W niniejszej Polityce Prywatności poinformujemy Cię z pełną przejrzystością o celu tej strony internetowej i wszystkim, co dotyczy danych, które nam przekazujesz, jak również o obowiązkach i prawach, które Ci odpowiadają.

Na początek powinieneś wiedzieć, że ta strona internetowa jest dostosowana do aktualnych przepisów w związku z ochroną danych osobowych, co wpływa na dane osobowe, które przekazujesz nam za wyraźną zgodą oraz na pliki cookies, które wykorzystujemy, aby ta strona mogła prawidłowo funkcjonować i prowadzić swoją działalność.

W szczególności, ta strona internetowa jest zgodna z następującymi przepisami:

GDPR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych), które jest nowym rozporządzeniem Unii Europejskiej ujednolicającym regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w poszczególnych krajach UE.

LOPD (Ustawa Organiczna 15/1999, z dnia 13 grudnia, o ochronie danych osobowych i Dekret Królewski 1720/2007, z dnia 21 grudnia, Regulamin rozwoju LOPD), który reguluje przetwarzanie danych osobowych i obowiązki, jakie muszą przyjąć osoby odpowiedzialne za stronę internetową lub blog, zarządzając tymi informacjami.

LSSI (ustawa 34/2002, z 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym), która reguluje transakcje gospodarcze drogą elektroniczną, jak w przypadku tego bloga.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Odpowiedzialnym i właścicielem tej strony jest Carles Sancho Abdon.

 • Nazwa: Carles
 • NIF: 49285043E
 • Lokalizacja: 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona. Hiszpania
 • Działalność strony internetowej: rozpowszechnianie treści związanych z (https://topralki.pl) oraz polecanie produktów partnerskich
 • E-mail: [email protected]

Dane przekazane nam przez Państwa za zgodą i zgodnie z zastosowaniem ustalonym w niniejszej Polityce Prywatności zostaną włączone do zautomatyzowanego pliku należycie zarejestrowanego w Polska Agencja Ochrony Danych, za który odpowiada: Carles Sancho Abdon. Oznacza to, że Twoje dane są bezpieczne, zgodnie z prawem.

Przekazane nam przez Ciebie dane osobowe, zawsze za Twoją wyraźną zgodą, będą przechowywane i przetwarzane w celach przewidzianych i opisanych poniżej w niniejszej Polityce Prywatności, do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie.

Informujemy, że niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie, w celu dostosowania jej do nowych przepisów prawa lub zmian w naszej działalności, będąc obowiązującą w danym momencie opublikowaną na stronie internetowej. Użytkownik zostanie powiadomiony o każdej takiej modyfikacji przed jej zastosowaniem.

ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA

Powinieneś wiedzieć, dla swojego spokoju, że zawsze będziemy prosić o wyraźną zgodę na gromadzenie Twoich danych w odpowiednim celu określonym w każdym przypadku, co oznacza, że jeśli wyrazisz zgodę, przeczytałeś i zaakceptowałeś niniejszą Politykę Prywatności.

Wchodząc na tę stronę internetową i korzystając z niej, przyjmują Państwo status użytkownika z odpowiadającymi mu prawami i obowiązkami.

Jeśli masz ukończone 13 lat, możesz zarejestrować się jako użytkownik na tej stronie bez uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów.

Jeśli nie ukończyłeś 13 lat, na przetwarzanie Twoich danych osobowych potrzebna będzie zgoda rodziców lub opiekunów.

REJESTRACJA I CEL DANYCH

W zależności od formularza lub sekcji, do której uzyskujesz dostęp, poprosimy Cię tylko o dane niezbędne do celów opisanych poniżej. Przez cały czas musisz wyrazić wyraźną zgodę, gdy prosimy o dane osobowe w następujących celach:

 • Konkretne cele, które są szczególnie wskazane na każdej ze stron lub sekcji, na których pojawia się formularz rejestracyjny lub elektroniczny formularz kontaktowy.
 • Ogólnie rzecz biorąc, aby uczestniczyć w Twoich prośbach, komentarzach, zapytaniach lub wszelkiego rodzaju żądaniach, które składasz jako użytkownik za pośrednictwem dowolnej formy kontaktu, którą udostępniamy.
 • Aby poinformować Cię o zapytaniach, prośbach, działaniach, produktach, nowościach i/lub usługach; za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, Whatsapp, Skype, podanego telefonu, sms i mms.
 • Aby wysyłać Ci komunikaty handlowe lub reklamowe za pomocą wszelkich innych środków elektronicznych lub fizycznych, które umożliwiają komunikację.

Komunikaty te będą zawsze związane z naszymi produktami, usługami, nowościami lub promocjami, a także tymi produktami lub usługami, które możemy uznać za interesujące dla Ciebie, a które mogą być oferowane przez współpracowników, firmy lub partnerów, z którymi mamy umowy o promocji lub współpracy handlowej.

Jeśli tak, gwarantujemy, że te osoby trzecie nigdy nie będą miały dostępu do Twoich danych osobowych, z wyjątkami wymienionymi poniżej, przy czym w każdym przypadku są to komunikaty dokonywane przez Carles Sancho Abdon, jako właściciela strony internetowej.

Oznacza to, że po kliknięciu w „Zobacz cenę” lub podobne, zostaniesz przekierowany na stronę, na której oferowane są produkty.

W tym przypadku należy wiedzieć, że udostępniamy i ułatwiamy jedynie linki do stron i/lub platform tych osób trzecich, na których można nabyć prezentowane przez nas produkty, aby ułatwić wyszukiwanie i łatwe nabywanie tychże.

Te połączone strony należące do osób trzecich nie zostały sprawdzone i nie podlegają kontroli ani zaleceniom z naszej strony, dlatego w żadnym wypadku Carles Sancho Abdon nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron, za odpowiedzialność wynikającą z ich użytkowania we wszystkich dziedzinach, ani za przyjęte środki dotyczące prywatności użytkowników, przetwarzania danych osobowych lub inne, które mogą zostać ustalone.

Dlatego zalecamy, aby przed przystąpieniem do zakupu tych produktów lub korzystania z witryn internetowych, dokładnie i z wyprzedzeniem przeczytać wszystkie warunki użytkowania, warunki zakupu, politykę prywatności, noty prawne i / lub podobne z tych powiązanych stron.

DOKŁADNOŚĆ I PRAWDZIWOŚĆ DANYCH

Jako użytkownik ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i modyfikację danych, które przesyłasz do Carles Sancho Abdon, zwalniając nas z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

Innymi słowy, to Państwo są odpowiedzialni za zagwarantowanie i odpowiedź w każdym przypadku za prawidłowość, ważność i autentyczność dostarczonych danych osobowych i zobowiązują się Państwo do ich należytej aktualizacji.

Zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, użytkownik zobowiązuje się do podania pełnych i prawidłowych informacji w formularzu kontaktowym lub formularzu subskrypcji.

REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI I PRAWO DO ODWOŁANIA

Jako właściciel danych, które nam przekazałeś, możesz w każdej chwili skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu, wysyłając do nas e-mail na adres [email protected] i dołączając kserokopię dokumentu tożsamości jako ważny dowód.

Podobnie, w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, aby przestać otrzymywać nasz biuletyn lub jakąkolwiek inną informację handlową, bezpośrednio z tej samej wiadomości e-mail, którą otrzymałeś lub wysyłając nam wiadomość e-mail na adres [email protected].

DOSTĘP DO DANYCH W IMIENIU OSÓB TRZECICH

W celu świadczenia usług ściśle niezbędnych do obsługi i rozwoju działalności niniejszej strony internetowej informujemy, że udostępniamy dane następującym usługodawcom na ich odpowiednich warunkach prywatności.

Mogą być Państwo pewni, że te osoby trzecie nie mogą wykorzystywać tych informacji w żadnym innym celu, który nie jest wyraźnie uregulowany w naszych stosunkach z nimi na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Ta strona jest obsługiwana przez https://hostinger.es/, działający jako Hostinger International, Ltd, który zapewnia usługi hostingowe dla Ciebie, aby uzyskać dostęp i przeglądać naszą stronę. Z polityką prywatności i innymi aspektami prawnymi tej firmy można zapoznać się pod następującym linkiem: https://www.hostinger.pl/polityka-prywatnosci.

Nasza strona internetowa korzysta z serwerów reklamowych w celu ułatwienia wyświetlania treści komercyjnych, które widzisz na naszych stronach. Te serwery reklamowe wykorzystują pliki cookies, które pozwalają im dostosować treści reklamowe do profili demograficznych użytkowników:

Google Analytics:

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google, Inc. spółkę z Delaware, której główna siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) są przekazywane do Google i przez nią przechowywane. Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Jako użytkownik i w wykonaniu swoich praw możesz odmówić przetwarzania danych lub informacji poprzez odrzucenie stosowania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak powinieneś mieć świadomość, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony.

Korzystając z tej strony internetowej, zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych przez Google w sposób i w celach wskazanych.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Jako właściciel strony internetowej, Carles Sancho Abdon przyjął wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa i integralności danych osobowych, które przetwarza, jak również do uniknięcia ich utraty, zmiany i/lub dostępu do nich przez nieupoważnione osoby trzecie.

Przypominamy, że aby uzyskać więcej informacji, można zapoznać się z naszą Notą Prawną i Polityką Cookies na stronach.

Polityka cookie

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o używaniu plików cookies na tej stronie https://topralki.pl jesteś we właściwym miejscu. Poniżej wyjaśnimy dokładnie, czym są pliki cookie; jakiego typu plików cookie używamy i dlaczego; oraz jak możesz skorzystać z prawa do skonfigurowania swojej przeglądarki i odrzucenia stosowania któregokolwiek z nich.

Należy jednak pamiętać, że jeśli zdecydujesz się nie używać niektórych plików cookie, ta strona może nie działać idealnie, wpływając na doświadczenie użytkownika.

CO TO JEST COOKIE?

Plik cookie to plik, który jest pobierany na Twój komputer, gdy wchodzisz na pewne strony internetowe lub blogi.

Pliki cookie umożliwiają tej stronie m.in. przechowywanie i pobieranie informacji o nawykach przeglądania stron internetowych lub o komputerze użytkownika, a w zależności od zawartych w nich informacji i sposobu korzystania z komputera, mogą być wykorzystane do rozpoznania użytkownika.

Przeglądarka użytkownika przechowuje pliki cookies na dysku twardym tylko przez czas trwania bieżącej sesji, zajmując minimalną ilość miejsca w pamięci i nie szkodząc komputerowi. Pliki cookie nie zawierają żadnych konkretnych danych osobowych, a większość z nich jest usuwana z dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie).

Większość przeglądarek standardowo akceptuje pliki cookie i niezależnie od nich w ustawieniach bezpieczeństwa zezwala lub zapobiega tymczasowym lub przechowywanym plikom cookie.

Pliki cookie są związane z przeglądarką, a nie z osobą, więc zazwyczaj nie przechowują wrażliwych informacji o użytkowniku, takich jak dane karty kredytowej lub banku, zdjęcia lub informacje osobiste itp. Przechowywane przez nie dane mają charakter techniczny, statystyczny, dotyczą osobistych preferencji, personalizacji treści itp.

AKCEPTACJA PLIKÓW COOKIES: AKTUALNE PRZEPISY

Wchodząc na tę stronę internetową i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, informujemy o stosowaniu plików cookies, dając możliwość wyraźnej ich akceptacji i dostępu do większej ilości informacji za pośrednictwem niniejszej Polityki Cookies.

Powinieneś wiedzieć, że kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików cookie. W każdej chwili możesz jednak zmienić zdanie i zablokować ich użycie poprzez swoją przeglądarkę.

Dla Twojego spokoju ducha, ta strona jest zgodna z aktualnymi przepisami dotyczącymi wykorzystania plików cookie i Twoich danych osobowych:

Rozporządzenie LSSI-CE (ustawa o społeczeństwie informacyjnym i handlu elektronicznym).

RGPD (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych), które ujednolica regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w krajach UE.

Niniejsza Polityka Cookies może być w każdej chwili modyfikowana w celu dostosowania do nowych przepisów lub zmian w naszej działalności, będąc obowiązującą w danym momencie opublikowaną na stronie internetowej.

RODZAJE PLIKÓW COOKIE

W celu zaoferowania Państwu lepszego doświadczenia użytkownika, uzyskania danych analitycznych, przechowywania i pobierania informacji o zwyczajach przeglądania lub komputerze użytkownika i rozwijania jego aktywności, ta strona internetowa https://topralki.pl używa własnych i zewnętrznych plików cookie.

Jakich rodzajów plików cookie używa ta strona?

 • Cookies techniczne: Są to pliki, które umożliwiają użytkownikowi poruszanie się po stronie internetowej, platformie lub aplikacji oraz korzystanie z różnych opcji lub usług, które w niej istnieją, jak np. kontrola ruchu i komunikacji danych, identyfikacja sesji, dostęp do części o ograniczonym dostępie, zapamiętywanie elementów składających się na zamówienie, dokonywanie procesu zakupu zamówienia, składanie wniosku o rejestrację lub udział w wydarzeniu, korzystanie z funkcji bezpieczeństwa podczas przeglądania, przechowywanie treści do emisji filmów lub dźwięku lub udostępnianie treści za pośrednictwem sieci społecznościowych.
 • Personalizacyjne pliki cookies: są to pliki cookies, które umożliwiają użytkownikowi dostęp do serwisu z pewnymi ogólnymi cechami predefiniowanymi zgodnie z szeregiem kryteriów w terminalu użytkownika, takimi jak język, rodzaj przeglądarki używanej do dostępu do serwisu, konfiguracja regionalna, z której następuje dostęp do serwisu itp.
 • Cookies analityczne: To te, które są dobrze traktowane przez nas lub przez osoby trzecie, pozwalają nam na ilościowe określenie liczby użytkowników, a tym samym przeprowadzenie pomiaru i analizy statystycznej wykorzystania przez użytkowników oferowanego serwisu. W tym celu analizuje się Państwa przeglądanie naszej strony internetowej, aby ulepszyć oferowaną przez nas gamę produktów lub usług.
 • Reklamowe pliki cookie: Są to pliki, które – przetwarzane przez nas lub przez osoby trzecie – pozwalają nam jak najskuteczniej zarządzać ofertą miejsc reklamowych na stronie internetowej, dostosowując treść reklamy do treści zamówionej usługi lub do sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika. W tym celu możemy analizować Twoje zwyczaje związane z przeglądaniem stron w Internecie i możemy pokazywać Ci reklamy związane z Twoim profilem przeglądania.
 • Pliki cookie związane z reklamą behawioralną: Są to pliki cookie umożliwiające zarządzanie, w możliwie najbardziej efektywny sposób, miejscami reklamowymi, które, w stosownych przypadkach, redaktor zamieścił na stronie internetowej, w aplikacji lub na platformie, z której świadczona jest żądana usługa. Te pliki cookie przechowują informacje o zachowaniu użytkownika, uzyskane dzięki ciągłej obserwacji jego nawyków przeglądania stron, co pozwala na opracowanie określonego profilu w celu wyświetlania reklam opartych na tym samym.
 • Cookies osób trzecich: Ta strona internetowa https://topralki.pl może korzystać z usług osób trzecich, które na zlecenie Google zbierają informacje do celów statystycznych, do korzystania z witryny przez użytkownika oraz do świadczenia innych usług związanych z działalnością strony internetowej i innych usług internetowych.

W szczególności ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. W celu świadczenia tych usług Google wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia informacji, w tym adresu IP użytkownika, które będą przekazywane do Google, przetwarzane i przechowywane przez Google na zasadach określonych na stronie internetowej Google.com. Dotyczy to również ewentualnego przekazywania takich informacji osobom trzecim w związku z wymogami prawnymi lub w przypadku, gdy osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIE I ODMAWIAĆ ICH STOSOWANIA

W każdej chwili możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby zarządzać lub odmówić korzystania z plików cookie oraz aby być powiadamianym przed pobraniem plików cookie.

Możesz również dostosować ustawienia swojej przeglądarki tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub tylko pliki cookie stron trzecich. Możesz też usunąć wszystkie pliki cookie, które już znajdują się na Twoim komputerze.

W tym celu należy pamiętać, że trzeba będzie dostosować konfigurację każdej przeglądarki i urządzenia, z którego korzystamy osobno, ponieważ, jak już wspomnieliśmy, pliki cookies są związane z przeglądarką, a nie z osobą.

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-419

Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Apple Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki cookies, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres [email protected].